e
sv

Mac incelenmesi (Mac forensic)

396 Okunma

Popüler olan Windows’un incelenemesi için ülkemizde belli başlı bir çok yazılım bulunmakta iken Mac ile alakalı çok fazla seçenek olmadığı gibi dosya sisteminin farklı olmasından kaynaklanan zorluklar bulunduğu aşikardır. Bu bölümde Mac Os X işletim sisteminin Adli Bilişim yönüyle incelenmesi yani sanal makinada açılmış sistemde komut kodlarını Terminal(Komut konsolu)’e yazmanız halinde karşınıza açıklamaları veren ve incelemeyi hayli kolaylaştıracak bilgiler çıkacaktır. Aşağıda örnek olarak 8 Temmuza ( Jul 8 ) ait sorgulamalar yapılmıştır. Tarihi Jan,May,Dec şeklinde kısaltarak değiştirebilirsiniz.

SİSTEM BİLGİSİ

Mac kimliği (isim, adres, tel, vs.)

/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/AddressBookMe.plist

Kullanıcı parolası hash kayıtları

[10.6]/var/db/shadow/hash/[10.7]/private/var/db/dslocal/nodes/Default/users/<USERNAME>.plist [10.8]/private/var/db/dslocal/nodes/Default/users/<USERNAME>.plist

Kullanıcı Keychain (bir çok parola kaydı barındırır )

/Users/<USERNAME>/Library/Keychains/login.keychain

Sistem Keychain

/Library/Keychains/FileVaultMaster.keychain => Ana parolayı kullanmak için FileVaultRecoveryKey içerir ( /Library/Keychains/System.keychain /Library/Keychains/applepushserviced.keychain

Çöp Kutusu

/Users/<USERNAME>/.Trash /.Trashes

GÜNLÜK ARAÇ BİLGİSİ

Adres Listesi

/Users/<USERNAME>/Library/ApplicationSupport/AddressBook/MailRecents-v4.abcdmr

Takvim (Spotlight araması üzerinden)

/Users/<USERNAME>/Library/Calendars/Calendar\Cache

Kullanıcı e-postaları, /metin şeklinde (Spotlight araması üzerinden)

/Users/<USERNAME>/Library/Mail/V2/MailData/Envelope\Index

Kullanıcı e-postaları, tamamı (mBox dosyası)

/Users/<USERNAME>/Library/Mail/V2/[email protected]/xxxx.mbox

Kurtarma servisi tarafından açılmış ofis dosyaları

/Users/<USERNAME>/Library/ApplicationSupport/Microsoft/Office/Office2011AutoRecovery

Son basılan yazıcı çıktıları

var/spool/cups/[http://sud0man.blogspot.fr http://sud0man.blogspot.fr/2013/01/american-series-are-usefull-in.html]

Stickies Widget (Not uygulaması) ile oluşturulan notlar

/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/widget-com.apple.widget.stickies.plist

Evernotes uygulaması notları

/Users/<USERNAME>/Library/ApplicationSupport/Evernote/accounts/Evernote/xxxxxxxx/content/

CHAT

Skype mesaj arşivi (yazışma kayıtları)

/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Skype/xxxxxxxx/main.db

Mesaj arşivi /iChat (yazışma kayıtları)

/Users/<USERNAME>/Library/Messages/

iChat arşivi (yazışma kayıtları)

/Users/<USERNAME>/Documents/iChats/

Adium uygulaması arşivi (yazışma kayıtları)

/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Adium\2.0/Users/Default/Logs/

iDevice SMS ( iTunes ile alınmış yedek arşiv dosyaları)

/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/MobileSync/Backup/<UUID>/3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28

iDevice Takvim ( iTunes ile alınmış yedek arşiv dosyaları) 

/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/MobileSync/Backup/<UUID>/2041457d5fe04d39d0ab481178355df6781e6858

iDevice Arama geçmişi ( iTunes ile alınmış yedek arşiv dosyaları) 

/Users/<USERNAME>/Library/ApplicationSupport/MobileSync/Backup/<UUID>/ff1324e6b949111b2fb449ecddb50c89c3699a78

iDevice SMS ( iTunes ile alınmış yedek arşiv dosyaları) 

/Users/<USERNAME>/Library/ApplicationSupport/MobileSync/Backup/<UUID>/31bb7ba8914766d4ba40d6dfb6113c8b614be442

WEB TARAYICILARI

Safari Cookie ve diğer arşivleri

[HISTORY]/Users/<USERNAME>/Library/Safari/History.plist][COOKIES]/Users/<USERNAME>/Library/Cookies/Cookies.plist [COOKIES]/users/<USERNAME>/Library/Cookies/Cookies.binarycookies [DOWNLOADS]/Users/<USERNAME>/Library/Safari/Downloads.plist

Safari Önizlemeleri (anlık ekran alıntıları):

/Users/<USERNAME>/Library/Caches/com.apple.Safari/WebpagePreviews/

Firefox

[HISTORY]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/places.sqlite [COOKIES]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/cookies.sqlite [DOWNLOADS]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/downloads.sqlite

Chrome

[HISTORY]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Google/Chrome/Default/History[COOKIES]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Google/Chrome/Default/Cookies[DOWNLOADS]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/Google/Chrome/Default/History

Opera

[HISTORY]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/com.operasoftware.Opera/History[HISTORY]/Users/<USERNAME>/Library/Opera/global_history.dat [COOKIES]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/com.operasoftware.Opera/Cookies[COOKIES]/Users/<USERNAME>/Library/Opera/cookies4.dat [DOWNLOADS]/Users/<USERNAME>/Library/Application\Support/com.operasoftware.Opera/History[DOWNLOADS]/Users/<USER>/Library/Opera/download.dat

QuarantineEventsV (Tarayıcı ya da iChat arşivi içerebilir)

/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV*

OLAY İNCELEMESİ

Mac OS X sisteminde son aktiviteler nasıl hızlı bir şekilde tespit edilebilir? Bu konuda bash komutları ile sistem logları analiz edilebilir.

AÇILIŞ/ KAPANIŞ / LOGLAR

Açılış/Örneğin 8 Temmuza ait loglar

[OnLionandMountainLion] $sudo grep -i 'BOOT_TIME'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'BOOT_TIME'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'

Kapanış/Örneğin 8 Temmuza ait loglar

[OnLionandMountainLion] $sudo grep -i 'SHUTDOWN_TIME'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'SHUTDOWN_TIME'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'

Kapalı kalma zamanları/Örneğin 8 Temmuza ait loglar

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'hibernate_setup(0) took'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'hibernate_setup(0) took'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'[OnLion] $sudo grep -i 'PMScheduleWakeEventChooseBest'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'PMScheduleWakeEventChooseBest'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'

Açık kalma zamanları/Örneğin 8 Temmuza ait loglar

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'Wake reason'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'Wake reason'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'[OnLion] $sudo syslog -T utc+2-F raw -f /var/log/asl/2013.07.08.*|grep 'Message Wake'|grep -i 'Jul  8'|cut -d ]-f 2|sed -e 's/\ \[Time/g'

OTURUM BİLGİLERİ

Oturum kapatma zamanları/Örneğin 8 Temmuza ait loglar

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'Application App:"loginwindow"'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'Application App:"loginwindow"'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'[OnLion] $sudo grep -i 'loginwindow'/var/log/windowserver.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3}'

8 temmuzda kaç defa oturum açmak için parola yanlış girilmiş? ( Başarısız oturum açma-

[OnMountainLion] $sudo grep -i -B 9'The authtok is incorrect.'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}' $sudo bzgrep -i -B 9'The authtok is incorrect.'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}'[OnLion] $sudo grep -i -B 9'The authtok is incorrect.'/var/log/secure.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}' $sudo bzgrep -i -B 9'The authtok is incorrect.'/var/log/secure.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}'

8 temmuzda başarılı olarak açılan oturum sayısı

[OnMountainLion] $sudo grep -i -A 1'Establishing credentials'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}' $sudo bzgrep -i -A 1'Establishing credentials'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}'[OnLion] $sudo grep -i -A 1'Establishing credentials'/var/log/secure.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}' $sudo bzgrep -i -A 1'Establishing credentials'/var/log/secure.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'Got user'|awk '{print$1,$2,$3,$9,$10}'}}}

FİZİKSEL BAĞLANTI LOGLARI

USB kayıtları (son bağlanma tarihleri) Temmuz 8′e ait loglar

[OnMountainLionandLion] $sudo stat -f '%Sa %N'/System/Library/Extensions/*|external_bin/grep_gnu_lion -i 'Jul  8'|external_bin/grep_gnu_lion 2013|egrep -i 'IOUSBFamily.kext|IOUSBMassStorageClass.kext' $sudo ls -lu /System/Library/Extensions/|grep -i '8 Jul'|egrep 'IOUSBFamily.kext|IOUSBMassStorageClass.kext'| awk '{print $7,$6,$8,$9}'

8 temmuzda kaç adet USB bağlandığı / Usb logları

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'USBMSC'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3" => New plugged USB Device - USBMSC Identifier: "$10"(vendor)",$11"(Device) - To identify the plugged device : http:/www.linux-usb.org/usb.ids"}' $sudo bzgrep -i 'USBMSC'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3" => New plugged USB Device - USBMSC Identifier: "$10"(vendor)",$11"(Device) - To identify the plugged device : http:/www.linux-usb.org/usb.ids"}'[OnLion] $sudo grep -i 'USBMSC'/var/log/kernel.log|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3" => New plugged USB Device - USBMSC Identifier: "$10"(vendor)",$11"(Device) - To identify the plugged device : http:/www.linux-usb.org/usb.ids"}' $sudo bzgrep -i 'USBMSC'/var/log/kernel.log.*|grep -i 'Jul  8'|awk '{print$1,$2,$3" => New plugged USB Device - USBMSC Identifier: "$10"(vendor)",$11"(Device) - To identify the plugged device : http:/www.linux-usb.org/usb.ids"}'

Dosya sistemi olayları(USB, mount etme, vs.) 8 Temmuz

[OnLionandMountainLion] $sudo grep -i 'fsevents'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8' $sudo bzgrep -i 'fsevents'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'

Başka bir bilgisayar ya da veri depolama aygıtından yapılan Firewire bağlantısı (son bağlanma tarihleri)

[OnLionandMountainLion] $sudo stat -f '%Sa %N'/System/Library/Extensions/*|external_bin/grep_gnu_lion -i 'Jul  8'|external_bin/grep_gnu_lion 2013|egrep -i 'IOFireWireFamily.kext|IOFireWireIP.kext' $sudo ls -lu /System/Library/Extensions/|grep -i '8 Jul'|egrep 'IOFireWireFamily.kext|IOFireWireIP.kext'| awk '{print $7,$6,$8,$9}'

Başka bir bilgisayar ya da veri depolama aygıtından yapılan Firewire bağlantısı( ‘fw’ arayüzü)

[OnLionandMountainLion] $sudo grep -i 'fw'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'fw'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}'

Dump Ram’e yazılı Firewire bağlanmaları (IOFireWireSBP2/iPodDriver son bağlanma tarihleri )

[OnLionandMountainLion] $sudo stat -f '%Sa %N'/System/Library/Extensions/*|external_bin/grep_gnu_lion -i 'Jul  8'|external_bin/grep_gnu_lion 2013|egrep -i 'iPodDriver.kext|IOFireWireSBP2.kext' $sudo ls -lu /System/Library/Extensions/|grep -i '8 Jul'|egrep 'iPodDriver.kext|IOFireWireSBP2.kext'| awk '{print $7,$6,$8,$9}'

DİĞER AYRICALIKLI FAALİYETLER

8 temmuza ait TTY terminal programı Açılma/Kapanma zamanları

[OnLionandMountainLion] $sudo grep -i 'ttys'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'| egrep 'USER_PROCESS|DEAD_PROCESS'|sed -e 's/USER_PROCESS/OPENING TERMINAL/g'|sed -e 's/DEAD_PROCESS/CLOSING TERMINAL/g'| awk '{print $1,$2,$3,$6,$7,$9}' $sudo bzgrep -i 'ttys'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'| egrep 'USER_PROCESS|DEAD_PROCESS'|sed -e 's/USER_PROCESS/OPENING TERMINAL/g'|sed -e 's/DEAD_PROCESS/CLOSING TERMINAL/g'| awk '{print $1,$2,$3,$6,$7,$9}'

ROOT komutları ( başarılı olarak çalıştırılan ) / 8 temmuza ait

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'sudo\['/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8' $sudo grep -i 'sudo\['/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'[OnLion] $sudo grep -i 'sudo\['/var/log/secure.log|grep -i 'Jul  8' $sudo grep -i 'sudo\['/var/log/secure.log.*|grep -i 'Jul  8'

ROOT komutları ( başarısız) / 8 temmuza ait

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'incorrect password attempts'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8' $sudo bzgrep -i 'incorrect password attempts'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'[OnLion] $sudo grep -i 'incorrect password attempts'/var/log/secure.log|grep -i 'Jul  8' $sudo bzgrep -i 'incorrect password attempts'/var/log/secure.log.*|grep -i 'Jul  8'

8 Temmuzda yapılan parola değişiklikleri/oluşturulmaları/silmeleri

[OnLionandMountainLion] $sudo praudit -xn /var/audit/current|egrep 'create user|modify password|delete user'-A 3|grep -i 'Jul  8'-A 3|sed 's/\&apos\;/"/g'

UYGULAMA KAYITLARI

Açılan Uygulamaları (son giriş tarihleri) /8 temmuza ait

[OnLionandMountainLion] $sudo find /Applications-maxdepth 3-type f -exec ls -lu {}\;|grep Info.plist |grep  -i '8 Jul'|grep -v root|awk '{$7=""}1' $sudo stat -f '%Sa %N'/Applications/*/*/*|external_bin/grep_gnu_lion -i 'Jul  8' $sudo find /Applications/-name "Info.plist"-type f -exec stat -f '%Sa %N'{}\;|grep 'Jul  8'

 DOSYA FAALİYETLERİ

Değiştirilen dosyalar (autorun, LaunchAgents veya LaunchDaemons uygulamaları gibi) / 8 temmuza ait

[OnLionandMountainLion] $sudo find /path_to_file -type f -exec stat -f '%Sm %N''{}'+|grep -i 'Jul  8'|grep 2013for example, path_to_file=["/System/Library/XPCServices/","/System/Library/LaunchAgents/","/Library/LaunchAgents/","/Users/<USERNAME>/Library/LaunchAgents/","/System/Library/LaunchDaemons/","/Library/LaunchDaemons/"]

Eklenen dosyalar (trojan or malware uygulamaları gibi) / 8 temmuza ait

[OnLionandMountainLion] $sudo find /path_to_directory -type f -exec stat -f '%SB %N''{}'+|grep -i 'Jul  8'|grep 2013for example, path_to_directory=["/Users/<USERNAME>/Library/Preferences/com.apple.loginitems.plist","/etc/passwd"]

Giriş yapılan dosyalar (örneğin gizli dosyalar) / 8 temmuza ait

[OnLionandMountainLion] $sudo find /path_to_directory -type f  -exec stat -f '%Sa %N''{}'+|grep -i 'Jul  8'|grep 2013for example, path_to_directory=["/Users/<USERNAME>","/Volume/Supersecret"]

Giriş yapılan mailler (son giriş tarihleri) / 8 temmuza ait

[OnLionandMountainLion] grep /Users/<USERNAME>/Library/Mail/V2/IMAP-YYYY\@mail.XXXX.fr/INBOX.mbox/-type f -name *.emlx -exec stat -f '%Sa %N''{}'+|grep -i 'Jul  8'|grep 2013

NETWORK KAYITLARI

Network bağlantıları (DNS sorguları üzerinden)/ 8 temmuza ait

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'DNS+'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'DNS+'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}'

Network kopmaları (DNS sorguları üzerinden)/ 8 temmuza ait

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'DNS-'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'DNS-'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}'

Ethernet/WiFI bağlantıları ( ‘enX’ arayüzü aktivasyonu) / 8 temmuza ait

[OnMountainLion] $sudo grep -i 'en'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}' $sudo bzgrep -i 'en'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'|grep 'network changed'|awk '{print$1,$2,$3}'[OnLion] $sudo egrep -i 'frequent transitions|network configuration changed'/var/log/system.log|grep -i 'Jul  8' $sudo bzegrep -i 'frequent transitions|network configuration changed'/var/log/system.log.*|grep -i 'Jul  8'

WiFI access point (son bağlanma tarihleri) / 8 temmuza ait uyarı zamanı

[OnLionandMountainLion] $sudo defaults read /Volumes/Macintosh\ HD/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist| sed 's|\./|`pwd`/|g'| sed 's|.plist||g'|grep 'LastConnected'-A 3|grep -A 32013-07-08

WI-FI

Kablosuz bağlantı ile şu dosyalara da bakılabilir.

WiFI Kablosuz bağlantı incelemesi

Hali hazırdaki bağlanabilen WiFI ağları nasıl gösterilir:

$sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport en1 -s                  FreeWifi_secure16:10:18:47:f2:4d-83  5       Y  -- WPA(802.1x/AES/AES)                     Livebox-eaXX 00:1d:6a:45:06:eb -79  6       Y  FR WPA(PSK/AES,TKIP/TKIP) WPA2(PSK/AES,TKIP/TKIP)                   Freebox-4862XX f4:ca:e5:e1:ec:ac -88  8       Y  -- WPA(PSK/AES/AES)                         FreeWifi22:48:94:aa:8d:e2 -84  11      Y  -- NONE                         FreeWifi f4:ca:e5:8b:46:91-85  11      Y  -- NONE            Réseau Wi-Fi de toto 5c:96:9d:69:36:92-85  60,+1   Y  FR WPA2(PSK/AES/AES)            Réseau Wi-Fi de toto 5c:96:9d:69:36:91-66  11      Y  FR WPA2(PSK/AES/AES)                         FreeWifi f4:ca:e5:e1:ec:ad -86  8       Y  -- NONE                  FreeWifi_secure00:24:d4:ca:02:5e-85  7       Y  -- WPA2(802.1x/AES,TKIP/TKIP)  2 IBSS networks found:                             SSID BSSID             RSSI CHANNEL HT CC SECURITY (auth/unicast/group)                         HP01C65B f6:3f:43:f9:3f:92-85  1       N  EU NONE                         HP0142F9 02:2d:8d:e6:9f:e0 -65  10      N  EU NONE

Kablosuz bağlantılara giriş (şifresi bilinen/bilinmeyen şekilde test) :

$/usr/sbin/networksetup -setairportnetwork en1 "yellowstay""[email protected]"     ==> good pre-shared key (no error message)
$/usr/sbin/networksetup -setairportnetwork en1 "yellowstay""[email protected]"Failed to join network yellowstay.     ==> bad pre-shared key (error message)

WiFI bağlantısı gösterme:

$sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport en1 -z

WiFI geçmişi gösterme (son bağlantı, tarih, SSID, vs.):

defaults read /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences| sed 's|\./|`pwd`/|g'| sed 's|.plist||g'|grep 'LastConnected'-A 3

DİĞER

Her saniyede bir ekran görüntüsü alma ve alınanları depolama (130 saniye toplamda):

for i in $(seq 130);  do sleep 1&&/usr/sbin/screencapture /tmp/screen$i.png;done>/dev/null2>&1

 

KAYNAK:

https://code.google.com/p/mac-security-tips/wiki/ALL_THE_TIPS adresinde bulunan yazının çevirisidir.

 

 

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Mac incelenmesi (Mac forensic)