Active Directory Faydalı Komutlar

Uzman Yazar 10 Temmuz 2024 08:25

Domain name kontrol ve DNS çözümleme komutları

nslookup domain.name

ping domain.name

Güven İlişkileri Kontrolü

nltest /query

nltest /sc_query

DNS Kayıtlarını Yenileme

nltest /dsregdns

Etki Alanı Üzerinde Durum Hakkında Bilgi Edinilebilecek Bazı Komutlar
Dcdiag kullanılarak yapılabilecek testler

dcdiag /s:"DomainController"

dcdiag /s:dc02

Genişletilmiş Detaylı Testler

dcdiag /e /v

Dns Kayıtları Testi

dcdiag /DnsRecordRegistration

SYSVOL Sağlık Kontrolü Komutu

dcdiag /test:sysvolcheck

Group Policy Komutları
Gpresult komutu ile uygulanan policyler listelenir.

Uygulanan Policy Listesi Özet Bilgiler

gpresult /s ComputerName /user Domain\UserName /r

Yalnızca Kullanıcı Bazlı Politikaların Listesi

gpresult /s ComputerName /user Domain\UserName /r /scope user

Sonuçları HTML Formatında Çıktı İle Gösterme

gpresult /s ComputerName /user Domain\UserName /h gpreport.html

Belirli Kimlik Bilgileriyle Komutu Çalıştırmak (Örneğin Admin Olarak)

gpresult /s ComputerName /u domain\kullanıcı adı /p parola /user Domain\kullanıcı adı /r

Detaylı Rapor Oluşturma

gpresult /s ComputerName /user Domain\UserName /z > policy.txt

Etki Alanı Politikaları İle İlgili Komutlar

Etki Alanı GPO’sunu Sıfırlama

dcgpofix /target:Domain

Varsayılan DC GPO’sunu Sıfırlama

dcgpofix /target:DC

Her İkisini de Sıfırlama

dcgpofix /target:both

Yerel Güvenlik Politikasını Sıfırlama
Bilgisayarın yerel güvenlik politikasını varsayılan ayarlarına sıfırlamak için kullanılır.

Yerel Güvenlik Politikasını Sıfırlama

secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

Etki Alanı Denetleyicilerinin Senkronize Olduğunu Kontrol Etme
Etki alanı denetleyicilerinin birbirleriyle senkronize olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Replikasyon Sağlığını Kontrol Etme

repadmin /replsummary

Kuyrukta Bekleyen Replikasyon İsteklerini Kontrol Etme

repadmin /Queue

Replikasyon Durumunu Kontrol Etme

repadmin /Showrepl

Replikasyon Ortakları Arasında Senkronizasyon Yapma

repadmin /syncall

KCC’yi Topolojiyi Yeniden Hesaplamaya Zorlama

repadmin /KCC

Replikasyonu Zorlama

repadmin /replicate

Sadece Hataları Gösterme

repadmin /showrepl /errorsonly

PowerShell ile Active Directory Replikasyon Durumunu Kontrol Etme
PowerShell kullanarak Active Directory replikasyon durumunu kontrol etmek için çeşitli komutlar kullanılabilir.

Bir Etki Alanı Denetleyicisinin Gelen Replikasyon Komşusu

Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target "hedef dc"

Bir Etki Alanı İçin Gelen Replikasyon Komşusu

Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target "hedef dc" -Scope Domain

Replikasyon Hatalarını Listeleme

Get-ADReplicationFailure -Target "hedef dc"

Etki Alanı İçin Replikasyon Hataları

Get-ADReplicationFailure -Target "hedef dc" -Scope Domain

Forest İçin Replikasyon Hataları

Get-ADReplicationFailure -Target "hedef dc" -Scope Forest

Group Policy Client Service (gpsvc) Loglamayı Etkinleştirme
GPSvc loglamayı etkinleştirmek için, yükseltilmiş ayrıcalıklara sahip bir komut istemi kullanın.

1.Adım

Gerekli Klasörü Oluşturma

MD %WinDir%\debug\usermode

2.Adım

Kayıt Defteri Ayarını Ekleyin

REG add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics" /v GPSvcDebugLevel /t REG_DWORD /d 00030002

3.Adım

Analiz için oluşturulan log dosyası (%WinDir%\Debug\Usermode\gpsvc.log) değerlendirilebilir. Analizden sonra, performans üzerindeki etkisi nedeniyle bu loglama devre dışı bırakılmalıdır.

REG delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics" /v GPSvcDebugLevel

active directory

Bir yanıt yazın

Yorumlar (0)

Bu yazıya ait yorum bulunamadı. İlk yorumu sen yapmak ister misin?